Безкоштовна вища медична освіта! Це можливо.

Про умови безкоштовного навчання у закладах вищої медичної освіти за державним замовленням з подальшим відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р.  № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної освіти за державним замовленням», затверджений Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної освіти.

Згідно цього порядку в районі проведена прогнозована потреба у фахівцях з вищою медичною освітою для послідуючого відпрацювання в центральній районній лікарні (чи її правонаступника ) на протязі трьох років.

Проводиться конкурс серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зараховування на місце державного ( регіонального) замовлення.

Для участі у конкурсі на укладання угоди між управлінням охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації і особами, які бажають вступити до вищого медичного закладу освіти, конкурсанти подають такі документи:

  • Заява про участь у конкурсі. Пише власноручно конкурсант, адресуючи документ на ім’я голови конкурсної комісії.
  • Згода на обробку персональних даних В заяві зазначається вид інформації, на обробку якої дає згоду конкурсант. Крім того, він зобов’язується повідомити в найкоротші терміни про зміну персональних даних в разі, якщо така зміна відбулась.
  • Завірену копію документа, що посвідчує особу. Оригінал документа пред’являється особисто.
  • Довідку про місце проживання особи.
  • Завірені копії документів про освіту:

1) Випускники поточного року – табелі за перше півріччя випускного класу.

2) Випускники попередніх років – документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) І додаток до нього.

3) Випускники закладів фахової передвищої освіти – документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього.

Обласним управлінням охорони здоров’я вже проведений конкурс з відбору осіб, які претендують на укладання угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

Інформацію про конкурс оприлюднено на офіційному веб-сайті управління www.oblzdrav.mk.ua «Конкурс на укладання угод між управлінням і особами, які бажають вступити до вищого медичного закладу освіти».

 

Опубліковано у Абітурієнту-2019. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь