Про призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі

18 січня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1098, якою затверджено Порядок призначення та  виплати у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку визначеного ч. 1 ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу.

Призначення тимчасової допомоги особі проводиться управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні 6 місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Призначення тимчасової допомоги. Під час досягнення пенсійного віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, особа звертається до органів Пенсійного фонду України із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж.

Обчислення страхового стажу проводиться відповідно до ст. 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає до управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі документи:

– заяву;

– документ, що посвідчує особу;

– інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

– довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

– декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

– копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

Визначення розміру тимчасової допомоги. Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (01 січня – 30 квітня 2018 року – 1373 грн.), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Середньомісячний сукупний дохід, визначений особі для призначення тимчасової допомоги, обчислюється згідно з п.п. 3-9 Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

Важливо! Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:

– середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців перевищує 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

– особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю або оплатили послуги на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

– особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

– за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);

– у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

До складу сім’ї включаються:

– чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на їх утриманні;

– діти – студенти закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації та закладів професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом із батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті);

– особи, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

До складу сім’ї не включаються:

– батьки, дід, баба, брати, сестри; – батьки, позбавлені батьківських прав; – опікуни, піклувальники та члени їх сімей; – діти, які перебувають на повному держутриманні; – діти, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється:

– якщо особою приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про її дохід та майновий стан, що вплинуло на призначення тимчасової допомоги і визначення її розміру та внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, що настає за тим, у якому виявлено зазначені факти;

– у разі працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю – з місяця, в якому особа працевлаштувалася або зайнялася підприємницькою діяльністю;

– у разі призначення пенсії – з дати її призначення;

– у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон – з першого числа місяця, що настає за місяцем виїзду;

– у разі смерті особи – з місяця, що настає за тим, у якому особа померла.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них Ви можете отримати в управлінні соціального захисту населення за телефонами: 2-36-14, 2-43-33, 2-35-94, 2-43-35.

 

Опубліковано у Новини, УСЗН інформує. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь